Algemene Voorwaarden

Op al onze verhuur zijn de Algemene verhuurvoorwaarden BOVAG Fietsbedrijven (fiets/e-bike) van toepassing.
De persoonsgegevens van huurder kunnen worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zie artikel 19.

 

  1. Genoemde “dag”prijzen zijn voor het gebruik per fiets voor een hele dag of een deel daarvan.
  2. De huursom dient voorafgaande aan de verhuur te worden voldaan.
  3. Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na overleg met de verhuurder.
  4. Tussentijdse inlevering van de fiets doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht op vermindering van de huursom.
  5. De fiets dient te worden ingeleverd in de staat waarin de fiets werd ontvangen. 
  6. De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. 
  7. Bij diefstal dient de huurder de fietssleutel en een kopie van de politie aangifte te overhandigen. Bij diefstal van een e-bike daarnaast ook de oplader, de accu en de teller (indien afneembaar).
  8. Fietsen gestolen op een station of stad zijn voor 100% eigen risico. 


LET OP: bij schade of diefstal geldt een eigen risico voor de huurder,
zie artikel 12 Algemene verhuurvoorwaarden BOVAG Fietsbedrijven (fiets/e-bike)

Wanneer de schade of diefstal het gevolg is van wat de huurder in strijd met artikel 9 uit deze voorwaarden wel of niet heeft gedaan,
dan dient de huurder het volledige bedrag te vergoeden. 


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  gesloten
Dinsdag:  8.30 tot 18.00 uur
Woensdag:  8.30 tot 18.00 uur
Donderdag:  8.30 tot 18.00 uur
Vrijdag:  8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag:  9.00 tot 16.00 uur
Zondag:  gesloten


Facebook